مقدمه ای بر هنر هوش مصنوعی Aiart

هنر اصیل یا هنر غیر اصیل!

نخستین همکاری مشترک نقاش و هوش مصنوعی

اصالت همیشه یکی از سنگ های بنیادین دنیای هنر بوده است.

اصالت و انحصار نه تنها در زندگی هنرمندان ، مجموعه داران هنری و گالری ها – بلکه بین دوستان و عزیزان، نیز نقش اصلی دارد. خواه در جستجوی قطعه مناسب برای تزئین فضای خود باشیم ، خواه بخواهیم دوستی را برای همنشینی انتخاب کنیم. هرچه منحصر به فرد تر، والاتر، هرچه با اصالت تر و با فضیلت تر، گرانبها تر.

خیلی تعجب آور نیست که اصالت با قیمت بسیار سنگین همراه باشد. فداکارترین هنرمندان، ساعتها ، روزها ، حتی گاهی سالهای بی شماری را صرف یک تابلوی نقاشی می کنند. و این کاملا طبیعی و منطقی ست که حاصل تلاش، اندیشه و بینشی که هنرمند طی سالهای زیاد بدان دست یافته بهای سنگینی داشته باشد و ما این بهای سنگین را به حق دانسته و ارج مینهیم.

 
اما روند سنتی هنر سازی ، هزینه های جانبی و خصوصا عواملی چون واسطه ها دلیل اصلی آن است که هنر و به ویژه هنر اصیل هرگز در دسترس مصرف کنندگان با بودجه کم نیست.

اما اگر روند تولید اثر هنری کوتاه تر شود و بجای صرف زمان بیش از حد و متریال گرانبها، توجه هنرمند معطوف به تفکر و طوفان ایده و خلاقیت هایی شود که در لحظه به ذهن اش هجوم می آورند چه؟

مغز ما تربیت شده است که فکر کند هرچه زمان خلق چیزی بیشتر باشد ، ارزش آن بیشتر می شود. ، و البته تا حد زیادی این تفکر منطقی است. اما اگر هر یک از نقاشی ها کاملاً اصیل ، در نوع خود منحصر به فرد و بر خلاف هر چیز دیگری باشد که قبلا دیده اید چه می شود؟

 
هنر زمینه ایست که به طور مداوم در حال توسعه است، نوع ادراک انسان از هنر در یک قرن پیش با انچه ما امروزه از هنر درک میکنیم کاملا متفاوت است، قرن هاست که بازار هنر تحت سلطه ی سلایق اقشار خاصی ست و بسیاری از تحارب بشری و ذائقه های هنری را از صحنه خارج میکند، و اغلب به روش هایی ظریف اما عمیق بر فرهنگ و تاریخ جوامع تاثیر میگذارد.
من برای اولین بار تصمیم گرفتم که پروژه ی خود را تحت عنوان «همکاری مشترک نقاش و هوش مصنوعی در عصر دیجیتال» ایجاد کنم ، حاصل، آثاریست که پیش روی شماست.


اکنون؛ هوش مصنوعی، ژانر جدیدی از هنر است که من آن را کاملا بی طرفانه میبینم. به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی هنر این مرز و بوم مشتاقم در این راستا همگام با هنرمندان و فعالان عرصه ی «هنر و فناوری» دنیا گام های موثرتری بردارم، و با کسب اجازه از بزرگان و استاید عرصه ی هنر مایلم مردم بجای برچسب قیمت ، روی خود هنر متمرکز شوند. تصاویر تجسمی ، اتمسفر حاکم بر آن، احساس جاری بر آن و در نتیجه زوایای روحی و شخصیتی هنرمند را بیشتر درک کنند، و هنر را از کالایی لوکس که تنها در اختیار ثروتمندان است به اقشار عمومی تری از جا