نمایش 1–8 از 50 نتیجه

نمایش 9 24 36

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #01

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #02

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #03

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #04

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #05

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #06

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #07

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.

Hybrid ecosystems; Ecstasy of environment #08

 • Limited Edition , max: 10 edition
 • تابلوهای هوشمند YasAI
 • همکاری خلاقانه بین هوش مصنوعی و هنر باعث غنی‌سازی مفهوم هنر می‌شود.
 • آثار هنری این گالری محصول مشترک نقاش و الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی است.
 • یک اثر هنری مدرن که تنها شما مالک آن خواهید بود.
 • با چاپ منحصربه‌فرد بر روی بوم باکیفیت.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی دارای گواهی NFT در صورت درخواست شما.
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست نسخه ی NFT ، پس از تکمیل سفارش یک پیام با موضوع NFT به آدرس contact@aiarts.ir ارسال نمایید.
 • کارشناسان ما جهت هماهنگی ارسال فایل دیجیتالی و سند مالکیت تصویر از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت.